top of page

Kule Vinçlerin Yıldırımdan Korunması


Yıldırımdan Korunma Kule Vinçler

Paratoner ve yakalama çubuğu gibi yıldırımı kendi üzerine çeken ürünler kule vinçler ve benzeri metal kulelerin yıldırımdan korunması için uygun çözüm değildir, çünkü yıldırımı kule üzerine çekerler!


Paratoner ve Franklin Çubuğu(Yakalama Çubuğu) gibi yıldırımı yakalayan sistemler bir bölgeyi yıldırıma karşı korumak için yıldırımı kendi üzerlerine çekerler. Yıldırım bu çubuklara düştüğünde, diplerine bağlı olan iletken kablo ile akıma toprağa ulaşması için yön verirler. Bu metod ahşap, beton ya da benzer düşük iletkenliğe sahip malzemeden yapılan binalar ya da yapılar için güvenli kabul edilebilir çünkü akımın toprağa iletilirken izlediği yol genellikle en iletken yol olur ve toprağa çabuk ulaşmak için başka bir yere sıçramaz.


Bir yakalama çubuğu kule vinç gibi metal bir cisme monte edildiğinde yıldırımın yatay bom ya da operatörün kabini yerine yakalama çubuğuna düşmesi beklenir ancak yıldırım akımı bom üzerinden ilerlemeyi tercih eder ve kule gövdesinden toprağa akar.


Bunun sebebi; kule gövdesine monte edilen ve bir ucu yakalama çubuğuna, diğer ucu topraklama sistemine bağlı olan iletken kablonun bakır oluşu sebebiyle kısa zamanda korozyona uğraması ve ayrıca yıldırım gibi bir yüksek gerilim kaynaklı akımın toprağa ilerlemek için dar bir iletken yerine geniş yüzeyleri tercih etmesidir.

Kule Vinç Paratoner

Sonuç olarak; metal bir kuleyi yıldırımdan korumak için yakalama çubuğu monte etmek soruna çözüm getirmemektedir çünkü yıldırım yatay bom üzerine de isabet etse, yakalama çubuğuna da düşse sonuç aynı olmaktadır ve yıldırım akımı kule gövdesinden ilerleyerek toprağa ulaşmaktadır. Bu ilerleme sırasında da kule vinç üzerindeki elektronik cihazlar hasar görmekte ve hizmet kayıpları yaşanmaktadır.

Çözüm; yıldırımı kuleden uzak tutmaktır.EvoDis® Yıldırım Engelleme Sistemi


Kule Vinç Yıldırımdan Korunma EvoDis Sistemi

EvoDis® Yıldırım Engelleme Sistemi metal kuleleri yıldırımın olumsuz etkilerinden kurtarmak amacıyla geliştirilmiş bir üründür.


Bir yapının yıldırım darbelerine maruz kalmasının sebebi topraktan gelerek o yapı üzerine toplanan yüklerdir.


EvoDis® Sistemi kule üzerindeki yükleri dağıtır ve kuleyi yıldırıma karşı"görünmez" hale getirir. Yıldırım kuleyi hedef olarak seçmeyeceği için kule vinç üzerindeki tüm cihazlar yıldırım riskine karşı koruma altında olur, operatör daha emniyetli kalır ve sahada hizmet kesintileri yaşanmaz.

Kule Vinç Yıldırımdan Korunma

EvoDis® Yıldırım Engelleme Sistemi hem İTÜ yüksek gerilim laboratuvarı testlerinden, hem de saha testlerinden %100 başarı sağlamış bir yıldırımdan korunma çözümüdür. Türkiye'de ve dünyada yüzlerce yıldırım çeken kulede kullanılan EvoDis® Sistemi 10 yıldır %100 başarıyla çalışmaktadır ve bu kulelerin hiçbirine montaj tarihinden itibaren yıldırım isabet etmemiştir.
Yıldırımdan korunmanın en iyi yolu uzakta kalmaktır.

EvoDis® Yıldırım Engelleme Sistemi sizi yıldırımdan uzak tutar.bottom of page